Abonelik Koşulları

  • Ön abonelik bedeli 500 TL dır.
  • Kesin abonelik bedeli 100 m² kadar 9.500,00 TL dır 
  • Isınma bedeli 100m² kadar olan ebonelikler 100,00 TL/ay olup 6 aylık ısınma dönemi 12 ay olacak şekilde 2 dönem olarak tahsil edilmektedir.  Yıllık ısınma bedeli 100m² ye kadar olan yapılarda 1200TL olup 1. dönem ısınma tahsilatları MART ayı sonuna kadar 600TL, 2. dönem ısınma tahsilalartı ise EKİM ayı sonuna kadar 600TL yapılmaktadır. Yapı alanı 100m² nin üstünde olan binalarda yıllık ısınma ücreti hesaplaması ise yapı alanı x 1TL x 12 ay formülü ile hesaplanabilir.
  • En fazla hangi yerleşim bölgesinden ön abonelik ücreti yatırıldı yani talep oldu ise o bölgeye öncelik verilerek kesin abonelik bedeli talep edilecek , hizmet oradan başlatılacak ,seçilen bölgeler en kısa zamanda bitirilmek üzere projelendirilerek tüm GÜRE' ye yayılacaktır . Ön abonelik bedelini ödeyen ancak seçilen bölgenin dışında kalan aboneler ön abonelik bedelini geri almazlarsa kesin abonelik hakkını kaybetmeyecek , davet bekleyeceklerdir. 
  • Kesin abonelik bedelini yatırmaya başlayan abone ısınma ücretini , ısıtmaya geçilen günden itibaren ödemeye başlayacaktır .Bu yatırımın belli bir kısmı sizler tarafından finanse edilmiş olacak , diğer kısımları ise vakıf gelirleri , belediye öz kaynakları , iç ve dış kredi ile karşılanmaktadır.
  • Ön abonelik bedelini (500 TL) ödeyip kesin abonelikten vazgeçenler , ödedikleri abonelik bedellerinden sadece ön abonelik bedeli olan 500 TL sini geri alabileceklerdir.
  • Proje GÜRE JEOTERMAL alanından elde edilen jeotermal  enerji ile konutların ve tesislerin ısıtılması ve kullanım sıcak suyun elde edilmesinde kullanılacaktır.
  • Apatman içindeki daireler, müstakil site sakinleri kendi aralarında anlaşarak , ısıtma tesisat borularını binanın girişine veya bahçe duvarına kadar getirmek zorundalardır .